Księga gości
Kontakt

Historia społeczności wiary w Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem
Dobrego Pasterza w Węgorzewie

    Pierwsi ludzie pojawili się w okolicach dzisiejszego Węgorzewa niemal „zaraz” po ustąpieniu lodowca – w czasach późnego paleolitu (ok. 14-12 tys. lat temu). Byli nimi łowcy reniferów, których wierzenia można ogólnie nazwać szamanizmem – tego typu religie do dziś egzystują jeszcze na północnych krańcach Azji. Na Mazurach szamanizm był generalnie powszechny, aż do epoki neolitu – młodszej epoki kamienia (ok. 5 tys. lat temu), kiedy to z południa zaczęła napływać ludność oraz wzorce kulturowe i religijne, wiążące się m.in. z rolniczym kultem bogini matki. Kolejne „nowości” religijne pojawiły się wraz z wprowadzeniem ciałopalenia w epoce brązu – wzrosła wówczas w wierzeniach i obrzędowości m.in. rola słońca (i ognia), choć spalanie części szczątków zmarłych stosowano także już we wcześniejszych epokach.
    Ciałopalenie zostało upowszechnione przez pierwszych Bałtów Zachodnich, którzy ściągnęli na Mazury ok. VI w. p.n.e. Byli to prapradziadowie późniejszych Prusów i Jaćwingów (Jaćwięgów), którzy aż do średniowiecza palili zmarłych na stosach, a swoich bogów czcili w świętych gajach. Istnieją przesłanki podaniowe, które wskazują, iż kościół w pobliskim Węgielsztynie został wzniesiony właśnie w miejscu staropruskiego świętego gaju. Dawny świat Prusów (okolice Węgorzewa leżały najprawdopodobniej na styku plemion: Galindii, Barcji, Nadrowii i Jaćwieży) zakończył się wraz z podbojem przez Krzyżaków Jaćwieży w 1283 r., choć jeszcze w 1388 r. wśród mieszkańców lokowanej wówczas wsi Tarławki żyli także Prusowie. Wówczas byli już oni chrześcijanami, lecz w ich obrzędowości i obyczajowości spotykano liczne przejawy pogaństwa, które przetrwały nawet do XIX w.!

    Pierwszy potwierdzony drewniany zameczek krzyżacki wzniesiono przy ujściu Węgorapy z Mamr ok. 1335–1341 r., a obok powstała niewielka osada, której pierwszymi mieszkańcami byli chłopi ściągnięci z Niemiec. Pierwotne Węgorzewo (Angerburg) i jego okolica zostały zniszczone zimą 1365 r. przez litewskie oddziały księcia trockiego Kiejstuta. Akcja osadnicza została wznowiona dopiero w 1398 r., kiedy na wyspie na rzece Węgorapie Krzyżacy zbudowali nowy, murowany już zamek, również o nazwie Angerburg, który po wielu przebudowach i rozbudowach stoi do dziś w centrum miasta. Od niego nazwę wzięła pobliska wieś, a później miasto, które uzyskało prawa miejskie w 1571 r. Mazurzy, potomkowie osadników z Mazowsza, którzy w kilku falach napłynęli do Prus, spolszczyli tę nazwę na Węgobork. Funkcjonowała ona do 1946 r.

    Pierwsza kaplica powstała być może jeszcze w drewnianym zamku, w którym w 1340 r. biskup warmiński Herman z Pragi i biskup sambijski Jan
20 października 1340 r. dokonali rozgraniczenia swoich diecezji.

    Kaplica pod wezwaniem św. Katarzyny mieściła się także w obrębie nowego, murowanego zamku (fakt potwierdzono w 1420 r.). Najpewniej modlili się tutaj nieliczni rycerze i dostojnicy krzyżaccy, natomiast okoliczna ludność uczęszczała do kościoła w Węgielsztynie. Dopiero w 1479 r. nieopodal węgorzewskiego zamku zbudowano stosunkowo niewielką kaplicę, prawdopodobnie drewnianą. Stała ona w okolicach skrzyżowania dzisiejszych ulic Zamkowej i Sienkiewicza, a aż do początku XX w. funkcjonowała w tym miejscu nazwa Plac klasztorny (Kloster Platz). Kaplica spłonęła na początku XVI w., ale dzwon z tej świątyni do dziś wisi na wieży kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

    W 1525 r. wraz z sekularyzacją Zakonu Krzyżackiego wszyscy dotychczasowi mieszkańcy katolicy przeszli na luteranizm. Ci, którzy się na to nie godzili, musieli opuścić tereny Księstwa Pruskiego i przenieść się np. na pobliską Warmię, która pozostała krainą katolicką („księstwem” biskupim).

    Właściwy pierwszy kościół węgorzewski powstał dopiero w czasach ewangelickich, najprawdopodobniej po 1538 r. na terenie ówczesnej Nowej Wsi w rejonie dzisiejszej ulicy Plac Wolności. Później kościół ten nazywano polskim. Nowy kościół, zwany później niemieckim, wzniesiono w latach 1605–1611 – od samego początku pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
    Zwyczajowe nazwy świątyń wiązały się z językiem liturgii oraz zamożnością i pochodzeniem wiernych. Do polskiego kościoła uczęszczali biedniejsi mieszczanie i okoliczni gospodarze, do niemieckiego – patrycjat. W 1729 r. świątynia polska była w tak złym stanie technicznym, iż rozebrano ją, a z pozyskanych cegieł wzniesiono w kościele niemieckim boczne skrzydła (pseudotransept). Odtąd w mieście była jedna parafia luterańska (od 1817 r. ewangelicka, unijna).
    W Węgoborku (Węgorzewie) mieszkali także m.in. kalwini, mormoni, metodyści, żydzi. W latach 1931–1933 w obrębie zakładu dobroczynnego Bethesda wzniesiono nowy kościół ewangelicki pod wezwaniem Świętego Krzyża (obecnie cerkiew bizantyjsko–ukraińska), który zastąpił „zakładową” kaplicę z XIX w.

    Pierwsi katolicy pojawili się w Węgoborku wraz z lokowaniem w pruskich miasteczkach garnizonów, co nastąpiło w pierwszej połowie XVIII w. W 1718 r. ściągnęli tutaj kirasjerzy, którzy swoje koszary mieli właśnie przy dzisiejszej ul. Pionierów (pierwotnie ul. Koszarowej).

    Przy końcu XIX w. mieszkała już w Węgorzewie znaczna ilość katolików (m.in. przybysze z Warmii i katolickich regionów Niemiec oraz ich potomkowie), choć jeszcze w 1841 r. było w mieście tylko 10 katolików. Po 1903 r. katolickie Msze św. odprawiali sześć razy w roku kapłani z Gołdapi, a od 1910 r. – raz w miesiącu duchowni z Kętrzyna. W 1912 r. wspólnota katolicka w mieście i okolicy liczyła 250 wyznawców.
    W latach 1912–1913 na gruncie przy ówczesnej ul. Bismarcka 2, pozyskanym dzięki zaangażowaniu kupca Franza Tietza i urzędnika pocztowego Augusta Hochmanna, wybudowano dla katolików bardzo modernistyczną i unikalną „piętrową” kaplicę pod wezwaniem Dobrego Pasterza. Poświęcono ją 5 listopada 1913 r. W czasie I wojny światowej odprawiał tu Msze św. kapelan ze szpitala wojskowego w Kętrzynie (ks. Wojciech Rogaczewski). Własnego duszpasterza katolicy węgorzewscy otrzymali 1 grudnia 1919 r. Ówczesna diaspora liczyła 120 wyznawców w mieście i 280 w powiecie.

  Kolejnymi proboszczami byli:
 • Nieswandt (1919–1920),
 • Paul Rehnke (1920–1926),
 • Josef Braunfisch (1926–1931),
 • Alfons Brocki (1931–1943),
 • Alfons Martin (1943–1945).

    Pierwsza parafia katolicka w Węgorzewie została utworzona 18 października 1928 r. przy naszym kościele Dobrego Pasterza. Istniała ona do II wojny światowej. W 1947 r. kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dotąd protestancki, został przejęty przez katolików i stał się nowym kościołem parafialnym w Węgorzewie. Kościół Dobrego Pasterza odtąd był kościołem rektoralnym.

    4 grudnia 1960 r. decyzją biskupa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego, przy kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza pracę podjęli Księża Salwatorianie.


    24 czerwca 1989 r. biskup warmiński Edmund Piszcz utworzył kanonicznie parafię pod wezwaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Dekret wszedł w życie 1 lipca 1989 r. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii był ks. Joachim Strzelecki SDS, następnymi zaś: ks. Jerzy Buzikiewicz SDS, ks. Roman Pasieczny SDS, a od 1 lipca 1998 r. ks. Piotr Mazurek SDS.

    1 lipca 1990 r. ówczesny biskup warmiński Edmund Piszcz utworzył z części parafii Dobrego Pasterza i parafii św. Piotra i Pawła nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, którą powierzył Księżom Salwatorianom.

Lista Salwatorianów pracujących w Węgorzewie od 1960 r.:
 
	ks. Teofil z. Bonawentura MORAWIEC
	ks. Franciszek   TOMANEK
	ks. Leszek  DUBLEWICZ
	ks. Stanisław z. Apolinary  DIAKÓW
	ks. Jan z. Cyryl  ZIĘBIŃSKI 
	ks. Jan  GŁOWACZ
	ks. Jakub  KRZEPTOWSKI
	ks. Tadeusz  SOŁTYS
	ks. Joachim  MUSIOLIK
	ks. Józef  PRZYBYŁO
	ks. Korneliusz  GRABEK
	ks. Henryk  KNAPIK
	ks. Jerzy  JASKUŁA
	ks. Flawian  WYCIK
	ks. Augustyn  KITA
	ks. Stanisław  MARTYNA
	ks. Jan z. Fabian  WĄSIK
	ks. Jan z. Bartłomiej  MATUZIK
	ks. Józef  CIEŻAK
	ks. Leszek  IREK
	ks. Sylwester  WRÓBEL
	ks. Kalikst  PODLESIECKI
	ks. Władysław  WOCH
	ks. Tadeusz  TABAK
	ks. Marian  PIEKARCZYK
	ks. Joachim  STRZELECKI - proboszcz (1989 - 1990)
	ks. Piotr  NIEWIADOMSKI
	br. Konrad  DERKOWSKI
	ks. Jerzy  BUZIKIEWICZ - proboszcz (1990 - 1994)
	ks. Wiesław  STRZĄDAŁA
	ks. dk  Joachim  STENCEL
	ks. Dariusz  ZARĘBSKI
	ks. Roman  PASIECZNY - proboszcz (1994 - 1998)
	ks. Cezary  BARSZCZYŃSKI
	ks. Stanisław  MUCHA
	ks. Jacek  ŻEBROWSKI
	ks. Piotr  MAZUREK - proboszcz (1998 - ???)
	ks. Krzysztof  BOGDAŃSKI
	ks. Krzysztof  BRODA
	ks. Zbigniew  GACKOWSKI
	ks. Rafał  CHWAŁKOWSKI 
 

   Do parafii Dobrego Pasterza należą następujące miejscowości: Janówko, Mały Trygort, Ruska Wieś i Trygort, a z Węgorzewa niektóre ulice: Graniczna, Jaracza, Krótka, Plac Wolności, Pionierów, Poprzeczna, Portowa, Przemysłowa, Reymonta, Towarowa i część ulicy Zamkowej.
    Do parafii należy ponad 2 tysiące mieszkańców. Wyznawców religii rzymskokatolickiej jest 1700. Pozostali mieszkańcy są wyznania greckokatolickiego, prawosławni, ewangelicy, zielonoświątkowcy.
    Księgi chrztów, małżeństw i zmarłych są prowadzone od 1 lipca 1989 r.
    Odpust parafialny obchodzimy zawsze w czwartą niedzielę wielkanocną – tzw. Niedzielę Dobrego Pasterza.

    Msze św. w naszym kościółku są odprawiane każdego dnia. W dni powszednie o godz. 7.00 i 17.00 od października do kwietnia oraz o godz. 7.00 i 18.30 od maja do września.
    W każdą niedzielę Msze św. rozpoczynają się o godz.: 7.30, 9.00, 11.00, 12.30 i 18.30. W lipcu i sierpniu jest jeszcze dodatkowa Msza św. o godz. 20.30.

  Odprawiamy również nabożeństwa:
 • w niedziele śpiewane są Godzinki i Nieszpory niedzielne,
 • w poniedziałek – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,
 • we wtorek – Różaniec,
 • w środę – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
 • w czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu, a w pierwszy czwartek miesiąca – nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
 • w pierwszy piątek miesiąca – nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • w pierwszą sobotę miesiąca – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej.

    Oprócz tego w październiku i listopadzie odprawiamy nabożeństwa różańcowe, w Adwencie – Roraty, w Wielkim Poście – Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi, w maju – nabożeństwa majowe, a w czerwcu – nabożeństwa do Serca Pana Jezusa


Na górę

Złoty Jubileusz Salwatorianów na Mazurach

16 maja 2010 roku salwatorianie świętowali jubileusz 50-lecia pracy na Warmii i Mazurach. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w kościele p.w. „Dobrego Pasterza” w Węgorzewie. Tam o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura SVD, ordynariusza ełckiego i ks. Piotra Filasa SDS, prowincjała sprawowano uroczystą Eucharystię dziękczynną. Okolicznościowe Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup. Mszę Św. koncelebrowali salwatorianie, którzy przybyli z różnych stron Polski (m.in. ks. Joachim Strzelecki SDS – pierwszy proboszcz parafii p.w. „Dobrego Pasterza” w Węgorzewie), kapłani diecezjalni oraz proboszcz parafii grecko-katolickiej o. Dymitr Harasim, bazylianin.

W uroczystości licznie uczestniczyli także zaproszeni goście: Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Przewodniczący Rady Powiatu i Gminy Węgorzewo, Starosta Węgorzewski, Burmistrz Węgorzewa, przedstawiciele służb mundurowych: wojska, straży granicznej, policji, WOPR, żeglarze, dyrektorzy szkół i instytucji państwowych oraz mieszkańcy Węgorzewa i okolic bardzo związani z „Małym kościółkiem” i salwatorianami. Była to okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu i ludziom za wszelkie dobro jakiego nasi księża doświadczają w pracy. Słowa dziękczynienia za pracę salwatorianów na mazurskiej ziemi płynęły także z ust parafian, którzy na ręce księdza prowincjała złożyli wyrazy wdzięczności. Na zakończenie Mszy Świętej słowo do wiernych skierował ks. Piotr Filas SDS. Odczytano także list z życzeniami księdza Generała Andrzeja Urbańskiego SDS a po błogosławieństwie księdza biskupa wszyscy salwatorianie odśpiewali hymn „Matko ma, Zakonie mój…”. Po zakończonej eucharystii zaproszeni goście udali się na poczęstunek do restauracji „Karczma” w Węgorzewie, gdzie na ręce ks. Rafała Chwałkowskiego SDS, superiora i ks. Piotra Mazurka SDS, proboszcza złożono wiele podziękowań i życzeń. Każdy z uczestników uroczystości otrzymał na pamiątkę książeczkę, która została specjalnie przygotowana na tę okazję. Teksty do broszury opracowali: ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa SDS i dr Jerzy Łapo, historyk i archeolog z Węgorzewa. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przygotowało natomiast okolicznościową wystawę „Salwatorianie na Warmii i Mazurach 1960-2010”, która obecnie prezentowana jest w kościele p.w. „Dobrego Pasterza” w Węgorzewie.

Uroczystości relacjonowały media lokalne i ogólnopolskie (Polskie Radio, TVP Olsztyn, TVP INFO i „Węgorzewski Tydzień”).

Telewizyjną relację z jubileuszu możesz zobaczyć tutaj:

http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/170510-godz-1600/1810182 (od 7 minuty 46 sekundy).

Pod koniec XIX wieku mieszkała w Węgorzewie dość znaczna ilość katolików. Sześć razy w roku odprawiali dla nich Msze św. kapłani z Gołdapi, a od roku 1910 raz w miesiącu kapłani z Kętrzyna. W latach 1912 – 1913 wybudowano dla katolików kaplicę pod wezwaniem Dobrego Pasterza, którą poświęcono
5 listopada 1913 roku. W czasie I wojny światowej odprawiał tu Msze św. kapelan ze szpitala wojskowego. Własnego duszpasterza katolicy węgorzewscy otrzymali 1 grudnia 1919 roku.

Pierwsza parafia katolicka w Węgorzewie została utworzona 18 października 1928 roku przy naszym kościele „Dobrego Pasterza”. Istniała ona do II wojny światowej. W 1947 roku Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła dotąd protestancki, został przejęty przez katolików i stał się nowym kościołem parafialnym w Węgorzewie, a kościół „Dobrego Pasterza” odtąd był kościołem rektoralnym.

W 1960 roku przełożony polskiej prowincji salwatorianów ks. Marek Piątkowski prosił przez wikariusza kapitulnego diecezji warmińskiej ks. Infułata Wojciecha Zinka, o możliwość założenia placówki zgromadzenia na Warmii. Dzięki życzliwości wspomnianego księdza infułata - 50 lat temu - 12 marca 1960 r. biskup warmiński Tomasz Wilczyński zleca salwatorianom prowadzenie pracy duszpasterskiej przy rektoralnym kościele pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie przy ul. Pionierów 4. 4 grudnia 1960 r. w domu przy wspomnianej ulicy zamieszkali dwaj pierwsi salwatorianie i podjęli pracę duszpasterską. Byli to ks. Bonawentura Morawiec – pierwszy przełożony wspólnoty i rektor kościoła i ks. Franciszek Tomanek. Od razu rozpoczęli przy kościele pracę duszpasterską, pomagali w okolicznych parafiach jako katecheci, często zastępowali księży w parafiach oraz głosili rekolekcje i misje na terenie diecezji warmińskiej. Na terenie posesji znajdował się budynek gospodarczy, który przystosowali do spotkań z młodzieżą w okresie letnich wakacji. Dzięki gorliwej pracy salwatorianów możliwe było otwarcie innych domów zakonnych w Węgorzewie przy ul. Kopernika i w Wilkasach. Dzięki ks. Jerzemu Jaskule SDS powstały też w diecezji warmińskiej parafie diecezjalne w Baranowie, Kosewie, Użrankach i Stanclewie.  Na górę